Khoa học, Marketing, PR-Marketing, Thưởng thức cuộc sống

Con đường đưa thông điệp đến khách hàng – Dụ ngôn cái hang của Plato

Hãy coi ideas của bạn là một “thông điệp” – thứ bạn muốn người khác hiểu hoặc nhận biết. Thông điệp là thứ vô hình, chỉ xuất hiện trong đầu bạn, chỉ có bạn biết nó hiểu nó là gì. Bạn đang là thần linh được nhìn thấy thế giới toàn mỹ của thông điệp đó.

Continue Reading