Góc nhìn PR, Kiến thức PR

Ý tưởng PR nội bộ

Bài viết này ghi lại nhanh những lưu ý và ý tưởng về PR nội bộ lấy từ buổi Talk show: Làm sao để “phủ sóng” hoạt động PR nội bộ? [quiz]Thông tin về Talkshow [answer]Click để xem [explanation] Tổ chức bởi agency Better Cre (là 1 Agency về PR). Khách mời là 2 trưởng phòng…

Continue Reading